REGULAMENT Privind organizarea si funcţionarea aparatului de specialitate  al Primarului comunei Ponor,  judeţul Alba